Mặt bằng căn hộ chung cư Anland


Mặt bằng tầng điển hìnhMặt bằng căn hộ Anland Complex

1114

MẶT BẰNG CĂN HỘ 1A

3PN, diện tích 89,49m2

1116

MẶT BẰNG CĂN HỘ 3A, 3B, 6A, 6B

2PN, diện tích 54,12m2

1117

MẶT BẰNG CĂN HỘ 4A, 4B

2PN, diện tích 54,16m2

1118

MẶT BẰNG CĂN HỘ 5A, 5B

2PN, diện tích 69,78m2

1119

MẶT BẰNG CĂN HỘ 8A, 8B

2PN, diện tích 66,99m2

1120

MẶT BẰNG CĂN HỘ 9A, 9B, 1B, 10B

3PN, diện tích 89,19m2

1121

MẶT BẰNG CĂN HỘ 10A

3PN, diện tích 90,82m2

1122

MẶT BẰNG CĂN HỘ 11A, 12A

2PN, diện tích 75,15m2